Реестр спортсменов Алтайский край (Для родителей, тренеров) сезон 2019-2020

Правила перехода

Ф.И.О. Дата рождения Разряд Сдача теста по базовому скольжению Тренер
1 Аленис Лилия Игоревна 05.03.12       Дунаева Е. А.
2 Бобылева София Константиновна 27.05.13 ЮФ 04.11.2019 Бочкари     Дунаева Е. А.
4 Борисова Полина Олеговна 12.09.14 ЮФ 04.11.2019 Бочкари     Дунаева Е. А.
5 Боровицкая Ирина Дмитриевна 18.07.12 ЮФ 05.02.2019 Барнаул   3юср сдан 06.02.20; 2юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
6 Волкова Анна Александровна 12.12.14       Дунаева Е. А.
7 Галицкая Анастасия Романовна 04.12.14 ЮФ 04.11.2019 Бочкари     Дунаева Е. А.
8 Галушко Дарья Романовна 08.03.15       Дунаева Е. А.
9 Другова Валентина Евгеньевна 30.05.13 ЮФ Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
10 Карчина Дарья Александровна 21.06.12 ЮФ 25.04.2019 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
11 Кирей Анна Сергеевна 09.04.15       Дунаева Е. А.
13 Линник Злата Павловна 17.11.12 ЮФ 04.11.2019 Бочкари   3юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
14 Маслакова Василиса Сергеевна 10.05.13       Дунаева Е. А.
15 Морозова Василиса Владиславовна 19.07.12 ЮФ 10.05.2018 Бердск ЮФ 17-18.05.2018; 24-25.12.18 Барнаул   3юср сдан 06.02.20; 2юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
16 Неверова Милана Сергеевна 10.01.12 ЮФ 27.01.2018 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
18 Постникова Альвина Леонидовна 13.07.12 ЮФ 04.11.2019 Бочкари   3юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
19 Путилова Алина Андреевна 27.07.03 II сп Белово   1ср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
20 Русакова Ульяна Тимофеевна 29.11.15       Дунаева Е. А.
21 Семенова Вероника Валерьевна 01.02.11 IIЮ  24-25.11.19 Барнаул   2юср сдан 06.02.20; 1юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
22 Симоненко Полина Евгеньевна 25.01.10 ЮФ 17-18.05.2018 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
23 Тарасова Анастасия Дмитриевна 01.08.04 1ЮН 10.05.2018 Бердск   3ср сдан 06.02.20; 2ср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
24 Трошина Мирослава Евгеньевна 12.01.12 ЮФ 24.12.2017 Новосибирск- 23.12.2017 Междуреченск   3юср сдан 06.02.20; 2юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
25 Федорова Дарина Денисовна 12.05.15 ЮФ 04.11.2019 Бочкари     Дунаева Е. А.
26 Цыганкова Милана Константиновна 19.01.15 ЮФ 04.11.2019 Бочкари   3юср сдан 06.02.20 Дунаева Е. А.
27 Шабалина Ника Артемовна 25.02.16       Дунаева Е. А.
28 Якобсон Софья Дмитриевна 23.10.10       Дунаева Е. А.
1 Азимбекова Арина 26.07.13       Кругленко Е. Ю.
2 Балдин Эрик 21.10.13       Кругленко Е. Ю.
3 Болдырева Анастасия Дмитриевна 01.02.08 юф 28.01.2017 Бийск     Тырышкина Г. И.
4 Бровенко Полина Евгеньевна 10.06.06 юф28.01.2017Бийск   3юср сдан 06.02.20 Тырышкина Г. И.
5 Воропаева Анастасия Владимировна 27.03.13       Кругленко Е. Ю.
6 Гусева Анна Александровна 15.01.13       Кругленко Е. Ю.
7 Дурнева Кира Сергеевна 09.11.06 юф28.01.2017Бийск     Тырышкина Г. И.
8 Жолобова Анна Александровна 02.03.13       Кругленко Е. Ю.
9 Золотых Дарья Сергеевна 09.09.09 юф28.01.2017 Бийск   3юср сдан 06.02.20; 2юср сдан 06.02.20 Тырышкина Г. И.
11 Калинина Яна Дмитриевна 30.08.08 юф28.01.2017 Бийск   3юср сдан 06.02.20 Тырышкина Г. И.
12 Кожухова Анастасия Сергеевна 04.01.12 Новичок 25-26.01.2018     Кругленко Е. Ю.
13 Королькова Наталья Викторовна 02.09.09 юф28.01.2017 Бийск     Тырышкина Г. И.
14 Котикова Екатерина Васильевна 15.08.08 Новичок 25-26.01.2018     Кругленко Е. Ю.
15 Мордовина Варвара Ивановна 10.08.10 Новичок 09.04.2017Барнаул     Тырышкина Г. И.
16 Новикова Анна Александровна 20.05.09 Новичок28.01.2017 Бийск     Тырышкина Г. И.
17 Новикова Вера 31.07.13       Кругленко Е. Ю.
18 Парошина Екатерина Константиновна 04.09.08 Новичок 09.04.2017Барнаул     Тырышкина Г. И.
19 Печатнов Кирилл Максимович 22.04.05 юф28.01.2017 Бийск     Тырышкина Г. И.
20 Поманская Мария Дмитриевна 06.07.09 юф28.01.2017 Бийск     Тырышкина Г. И.
21 Прилипко Ольга Вадимовна 16.04.06 юф28.01.2017 Бийск     Тырышкина Г. И.
22 Пупкова Полина Андреевна 02.06.11 Новичок 09.04.2017Барнаул     Тырышкина Г. И.
23 Пшеничникова Апполинария Валерьевна 16.01.12 Новичок 25-26.01.2018     Кругленко Е. Ю.
24 Романов Сергей Константинович 06.05.11 ЮФ 3-4.03.2018 Барнаул     Кругленко Е. Ю.
25 Свиреденкова Анастасия Игоревна 24.07.09 ЮФ 3-4.03.2018 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Кругленко Е. Ю.
26 Свириденкова Валерия Игоревна 24.07.09 ЮФ 3-4.03.2018 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Кругленко Е. Ю.
27 Серых Анастасия Александровна 21.11.06 Новичок 09.04.2017 Бийск     Тырышкина Г. И.
28 Тахтина Екатерина Максимовна 24.08.06 юф 25-26.02.2017 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Тырышкина Г. И.
29 Форопонова Мария Олеговна 26.06.09 ЮФ 3-4.03.2018 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Тырышкина Г. И.
30 Шипицина Анна Андреевна 13.12.05 Новичок 09.04.2017Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Тырышкина Г. И.
             
1 Белоусов Артем 15.09.09 ЮФ 09.04.2017 Барнаул     Фоминская М. А.
2 Бутакова Ульяна 01.12.11 Новичок     Фоминская М. А.
3 Домникова Дарья Николаевна  30.12.07 ЮФ 07.01.2017 Барнаул   2юср сдан 06.02.20 Фоминская М. А.
4 Донских Дарья Андреевна 21.02.09 ЮФ 25-26.02.2017 Барнаул   2юср сдан 06.02.20 Фоминская М. А.
5 Ефимец Елизавета Ивановна  03.10.06 ЮФ 28.01.2017 с. Бочкари     Фоминская М. А.
6 Зыкова Виктория 23.04.09 IIIЮ 09.04.2017 Барнаул  ЮФ 28.01.2017 с. Бочкари    3юср сдан 06.02.20 Фоминская М. А.
7 Зяблова Дарья Леонидовна  05.11.09 Новичок     Фоминская М. А.
8 Зяблова Кира Леонидовна 14.04.11 Новичок      Фоминская М. А.
9 Ишенина Светлана 15.11.04 ЮФ 25-26.02.2017 Барнаул     Фоминская М. А.
10 Попов Вадим  04.03.09 ЮФ 09.04.2017 Барнаул     Фоминская М. А.
             
             
1 Аванесова Екатерина Сергеевна 08.03.08 ЮФ 17-18.05.2018 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
2 Аленис Валерия 17.06.06 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
3 Бахматова Анна Игоревна 20.06.04 IIЮ  24-25.12.18 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
4 Васечкина Екатерина Олеговна 15.01.10 ЮФ 03-04.03.18 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
5 Вертилевская Алена Александровна 02.07.05 ЮФ 17-18.05.2018 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
6 Вялова Юлия Сергеевна 06.05.09 ЮФ 17-18.05.2018 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
7 Гайворонская Кира Яковлевна 23.09.12     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
8 Гайворонская София Яковлевна 29.11.10 IIIЮ 05-06.04.2018г. Бердск   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
9 Гайдарова Кира 15.02.06 ЮФ 29.12.17 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
10 Гончарова Софья Денисовна 31.03.12     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
11 Горун Ольга 25.03.08 IIIЮ 3-4.03.2018 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
12 Денисенко Екатерина Юрьевна 19.10.07 3Ю 24-25.03.2016 Прокопьевск   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
13 Егорова Елизавета Дмитриевна 26.06.05     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
14 Емельянова Анна Александровна 26.02.08 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
15 Золотарева Ева Евгеньевна 02.08.11 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
16 Игнатенко Ангелина Олеговна 13.04.02 3Ю 13-14.05.2018 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
17 Карбышева Тамина Александровна 06.12.11     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
18 Карбышева Эльвира Александровна 21.09.07 IЮ  24-25.12.18 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
19 Кляйн Рита Николаевна 13.09.10 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
20 Коваль Олеся Сергеевна 12.11.04 III Ю 27.01.2018 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
21 Крайняк Таисия Павловна 09.05.09 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
22 Кротова Виктория Алексеевна 05.02.10 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
23 Курасова Дарья Михайловна 10.02.10 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
24 Леонтьева Варвара Дмитриевна 01.01.13 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
25 Молчанова Вероника Сергеевна 13.04.10 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
26 Неверов Артем Сергеевич 22.03.07 ЮФ 29.10.17 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
27 Неверова Алиса Сергеевна       Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
28 Никотина Алиса Александровна 02.05.10 ЮФ 27.01.2018 Барнаул ЮФ 3-4.03.2018 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
29 Петрова Вероника Константиновна 19.02.12 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
30 Попова Онега Константиновна 06.12.04 III Ю 27.01.2018 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
31 Ребришкина Мария Евгеньевна 25.04.07     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
32 Тарасова Александра 24.02.09 ЮФ 8.05.2017 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
33 Tельнова Яна Евгеньевна 01.01.12 новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
34 Филимонов Евгений Евгеньевич 29.12.03 II юн.р. 27.12.2017 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
35 Филингер Кристина Валерьевна 02.12.10 ЮФ 24-25.12.18 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
36 Хорошайло Олеся Вадимовна   новичок   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
37 Чулюкова Анастасия Евгеньевна 23.09.08 ЮФ 29.12.17 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
38 Шипунова Полина Алексеевна 14.08.08 IIIЮ 3-4.03.2018 Барнаул   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
39 Якубо Софья Владимировна 02.03.07 3Ю 23.12.2017 Междуреченск   Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
40 Япрынцева Алена Вячеславовна 27.11.03     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
             

28.09.2017, 2572 просмотра.

Новости

07 июня 2020 г.
Внимание

Изменения в Указ Губернатора Алтайского края № 44 от 31.03. 2020г.

23 мая 2020 г.
Минюст России зарегистрировал приказ Минспорта России «О внесении изменений в Положение о Единой всероссийской спортивной классификации»

Приказом предусмотрено, что действие спортивных разрядов продлевается на срок отмены соревнований и дополнительно ещё на 12 месяцев.

14 мая 2020 г.
Внимание членам Президиума АКРСОО "ФФКК"

Очередное заседание членов Президиума АКРСОО «ФФКК» назначенное на 19.05.2020г.

Cмотреть все

© АКРСОО «Федерация фигурного катания на коньках» — официальный сайт — 2014-2020
тел.: (3852) 200-088, общественная приемная: Барнаул, пр. Ленина, 158а

     

Разработка, дизайн – «Заведите сайт»
Copyright © Корпорация.
Работает на HostCMS