Реестр спортсменов Алтайский край

сезон 2020-2021 (Данные не полные)

 Данные не полные
Ф.И.О. Дата рождения Разряд Сдача теста по базовому скольжению Тренер Организация
1 Аленис Лилия Игоревна 05.03.12         АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
4 Борисова Полина Олеговна 12.09.14 ЮФ 04.11.2019 Бочкари       АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
5 Боровицкая Ирина Дмитриевна 18.07.12 ЮФ 05.02.2019 Барнаул   3юср сдан 06.02.20; 2юср сдан 06.02.20   АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
6 Волкова Анна Александровна 12.12.14         АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
7 Галицкая Анастасия Романовна 04.12.14 ЮФ 04.11.2019 Бочкари       АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
8 Галушко Дарья Романовна 08.03.15         АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
10 Карчина Дарья Александровна 21.06.12 ЮФ 25.04.2019 Барнаул   3юср сдан 06.02.20   АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
14 Маслакова Василиса Сергеевна 10.05.13         АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
15 Морозова Василиса Владиславовна 19.07.12 ЮФ 10.05.2018 Бердск ЮФ 17-18.05.2018; 24-25.12.18 Барнаул   3юср сдан 06.02.20; 2юср сдан 06.02.20   АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
19 Путилова Алина Андреевна 27.07.03 II сп Белово   1ср сдан 06.02.20   АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
20 Русакова Ульяна Тимофеевна 29.11.15         АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
21 Семенова Вероника Валерьевна 01.02.11 IIЮ  24-25.11.19 Барнаул   2юср сдан 06.02.20; 1юср сдан 06.02.20   АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
24 Трошина Мирослава Евгеньевна 12.01.12 ЮФ 24.12.2017 Новосибирск- 23.12.2017 Междуреченск   3юср сдан 06.02.20; 2юср сдан 06.02.20   АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
25 Федорова Дарина Денисовна 12.05.15 ЮФ 04.11.2019 Бочкари       АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
26 Цыганкова Милана Константиновна 19.01.15 ЮФ 04.11.2019 Бочкари   3юср сдан 06.02.20   АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
27 Шабалина Ника Артемовна 25.02.16         АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
28 Якобсон Софья Дмитриевна 23.10.10         АНО «Академия ФК им. П.Н.Черноусова» 
 
1 Азимбекова Арина 26.07.13 новичок 23 02 2020 Бийск     Кругленко Е Ю Бийск
2 Балдин Эрик 21.10.13 новичок 23 02 2020 Бийск     Тырышкина Г. И. Бийск
4 Бровенко Полина Евгеньевна 10.06.06 юф28.01.2017 Бийск   3юср сдан 06.02.20 Тырышкина Г. И. Бийск
6 Гусева Анна Александровна 15.01.13 новичок 23 02 2020 Бийск     Тырышкина Г. И. Бийск
7 Дурнева Кира Сергеевна 09.11.07 юф28.01.2017 Бийск     Тырышкина Г. И. Бийск
13 Золотых Дарья Сергеевна 09.09.09 юф28.01.2017 Бийск   3юср сдан 06.02.20; 2юср сдан 06.02.20 Тырышкина Г. И. Бийск
14 Калинина Яна Дмитриевна 30.08.08 юф28.01.2017 Бийск   3юср сдан 06.02.20 Тырышкина Г. И. Бийск
15 Кожухова Анастасия Сергеевна 04.01.12 юф 17 02 2020 Барнаул     Тырышкина Г. И. Бийск
17 Мордовина Варвара Ивановна 10.08.10 юн.фиг.24 12 2019 Бийск     Тырышкина Г. И. Бийск
19 Новикова Анна Александровна 20.05.09 юн.фиг.24 12 2019 Бийск     Кругленко Е Ю Бийск
22 Пупкова Полина Андреевна 02.06.11 юн.фиг.24 12 2019 Бийск     Тырышкина Г. И. Бийск
23 Романов Сергей Константинович 06.05.11 юн.фиг.24 12 2019 Бийск     Тырышкина Г. И. Бийск
24 Свиреденкова Анастасия Игоревна 24.07.09 ЮФ 3-4.03.2018 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Кругленко Е Ю Бийск
25 Свириденкова Валерия Игоревна 24.07.09 ЮФ 3-4.03.2018 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Тырышкина Г. И. Бийск
27 Тахтина Екатерина Максимовна  24.08.06 юф 25-26.02.2017 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Кругленко Е Ю Бийск
29 Форопонова Мария Олеговна 26.06.09 ЮФ 3-4.03.2018 Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Кругленко Е Ю Бийск
30 Шипицына Анна Андреевна 13.12.05 Новичок 09.04.2017Барнаул   3юср сдан 06.02.20 Кругленко Е Ю Бийск
               
1 Белоусов Артем 15.09.09 ЮФ 09.04.2017 Барнаул     Фоминская М. А. АНО «СК Бочкари»
2 Бутакова Ульяна 01.12.11 Новичок     Фоминская М. А. АНО «СК Бочкари»
3 Домникова Дарья Николаевна  30.12.07 ЮФ 07.01.2017 Барнаул   2юср сдан 06.02.20 Фоминская М. А. АНО «СК Бочкари»
4 Донских Дарья Андреевна 21.02.09 ЮФ 25-26.02.2017 Барнаул   2юср сдан 06.02.20 Фоминская М. А. АНО «СК Бочкари»
5 Ефимец Елизавета Ивановна  03.10.06 ЮФ 28.01.2017 с. Бочкари     Фоминская М. А. АНО «СК Бочкари»
6 Зыкова Виктория 23.04.09 IIIЮ 09.04.2017 Барнаул  ЮФ 28.01.2017 с. Бочкари    3юср сдан 06.02.20 Фоминская М. А. АНО «СК Бочкари»
7 Зяблова Дарья Леонидовна  05.11.09 Новичок     Фоминская М. А. АНО «СК Бочкари»
8 Зяблова Кира Леонидовна 14.04.11 Новичок      Фоминская М. А. АНО «СК Бочкари»
9 Ишенина Светлана 15.11.04 ЮФ 25-26.02.2017 Барнаул     Фоминская М. А. АНО «СК Бочкари»
10 Попов Вадим  04.03.09 ЮФ 09.04.2017 Барнаул     Фоминская М. А. АНО «СК Бочкари»
               
1 Бахматова Анна Игоревна 20.06.04 IIЮ  24-25.12.18 Барнаул     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
2 Васечкина Екатерина Олеговна 15.01.10 ЮФ 03-04.03.18 Барнаул     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
3 Гайворонская Кира Яковлевна 23.09.12       Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
4 Гайворонская София Яковлевна 29.11.10 IIIЮ 05-06.04.2018г. Бердск     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
5 Гончарова Софья Денисовна 31.03.12       Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
6 Емельяненкова Арина Николаевна 11.05.11 IIIЮ  24-25.12.18 Барнаул     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
7 Емельянова Анна Александровна 26.02.08 новичок     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
8 Золотарева Ева Евгеньевна 02.08.11 новичок     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
9 Tельнова Яна Евгеньевна 01.01.12 новичок     Рябинина Е. А. Евтюшкин А. А.Литвинчук Е. В. АНО ХК «Динамо» 
             

Новости

17 июля 2021 г.
Внимание

Семинар судей, тренеров и спортсменов в Красноярске

24 апреля 2021 г.
Внимание Руководителям клубов, тренеров и спортсменов

Сдача тестов базового скольжения с 15.05.21 по 17.05.21г. Председатель комиссии Черноусов П. Н. Состав комиссии: по согласованию и предложениям клубов.

22 марта 2021 г.
Внимание членам президиума АКРСОО "ФФКК"

Очередное заседание членов президиума АКРСОО «ФФКК»

Cмотреть все

© АКРСОО «Федерация фигурного катания на коньках» — официальный сайт — 2014-2022
тел.: (3852) 200-088, общественная приемная: Барнаул, пр. Ленина, 158а

     

Разработка, дизайн – «Заведите сайт»
Copyright © Корпорация.
Работает на HostCMS